• Ekspert w produkcji membran bitumicznych - Uznany partner w budownictwie