IZOBIT EKO D
IZOBIT SUPER GRUNT
IZOBIT SUPER LEP
IZOBIT RENO
IZOBIT K-PLUS
PENETRATOR G7


IZOBUD Sp. z o.o. - uznany partner w budownictwie
Izobit GARDEN - izolacja "dachu zielonego" na nowoczesnym osiedlu mieszkaniowym
Izobit GARDEN - izolacja "dachu zielonego" na nowoczesnym osiedlu mieszkaniowym
Izobit GOLD na halach przemysłowych
Izobit GOLD na halach przemysłowych
dachy pokryte papami firmy Izobud w kolorze zielonym
dachy pokryte papami firmy Izobud w kolorze zielonym
dachy pokryte papami firmy Izobud w kolorze zielonym
dachy pokryte papami firmy Izobud w kolorze zielonym
dachy pokryte papami firmy Izobud w kolorze zielonym
Izobit MOST jako izolacja obiektów inżynierskich - PÓŁNOCNA OBWODNICA WARSZAWY
Izobit MOST jako izolacja obiektów inżynierskich - PÓŁNOCNA OBWODNICA WARSZAWY
Izobit MOST jako izolacja obiektów inżynierskich - PÓŁNOCNA OBWODNICA WARSZAWY
Izobit MOST jako izolacja obiektów inżynierskich - PÓŁNOCNA OBWODNICA WARSZAWY
dachy szpitala pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
dachy szpitala pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
dachy szpitala pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
dachy szpitala pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
Galeria Handlowa - dachy pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
Galeria Handlowa - dachy pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
Galeria Handlowa - dachy pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
Galeria Handlowa - dachy pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
Galeria Handlowa - dachy pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
Galeria Handlowa - dachy pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
Galeria Handlowa - dachy pokryte papami firmy Izobud Sp. z o.o.
Nowoczesne hale produkcyjne; dachy pokryte papami IZOBIT SUPER i IZOBIT SUPER MEDIUM
Nowoczesne hale produkcyjne; dachy pokryte papami IZOBIT SUPER i IZOBIT SUPER MEDIUM
Nowoczesne hale produkcyjne; dachy pokryte papami IZOBIT SUPER i IZOBIT SUPER MEDIUM
Nowoczesne hale produkcyjne; dachy pokryte papami IZOBIT SUPER i IZOBIT SUPER MEDIUM
Dach gimnazjum docieplony ("STYROPAP") i pokryty papami serii IZOBIT SUPER firmy IZOBUD Sp. z o.o.
Dach gimnazjum docieplony ("STYROPAP") i pokryty papami serii IZOBIT SUPER firmy IZOBUD Sp. z o.o.
Dach gimnazjum docieplony ("STYROPAP") i pokryty papami serii IZOBIT SUPER firmy IZOBUD Sp. z o.o.
Dach gimnazjum docieplony ("STYROPAP") i pokryty papami serii IZOBIT SUPER firmy IZOBUD Sp. z o.o.
Obiekty użyteczności publicznej- papa IZOBIT SUPER MEDIUM
Dachy przemysłowe pokryte papą IZOBIT SUPER MEDIUM
Dach zakładów browarniczych pokryty papą IZOBIT EXTRA
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe, pokrycia dachowe, izolacje tarasów i balkonów wykonane papami firmy Izobud Sp. z o.o.
Dach zakładów browarniczych pokryty papą IZOBIT EXTRA
Dach zakładów browarniczych pokryty papą IZOBIT EXTRA
Dach szpitala: papa IZOBIT SUPER oraz docieplenie ('styropap') i kominki wentylacyjne firmy Izobud
Trzypoziomowy dach hali przemysłowej wykonany z zastosowaniem pap IZOBIT SUPER
Renowacja + docieplenie starego pokrycia hal przemysłowych z wykorzystaniem produktów firmy IZOBUD
Dachy oraz obróbki dekarskie ogniomurów i świetlików wykonane papami IZOBIT SUPER
Dachy oraz obróbki dekarskie ogniomurów i świetlików wykonane papami IZOBIT SUPER
Izolacja balkonów wykonana papą IZOBIT SUPER
Izolacja parkingu pod budynkiem mieszkalnym wykonana papą IZOBIT SUPER
Trzypoziomowy dach obiektów przemysłowych - styropap + papa IZOBIT SUPER
Dach akademika - ocieplenie wełną skalną oraz pokrycie i obróbki dekarskie wykonane papą IZOBIT SUPER
Nowoczesne osiedla mieszkaniowe - pokrycia dachowe wykonane papą IZOBIT SUPER
Nowoczesne osiedla mieszkaniowe - pokrycia dachowe wykonane papą IZOBIT SUPER
Nowoczesne osiedla mieszkaniowe - pokrycia dachowe wykonane papą IZOBIT SUPER
Izolacja tarasu wykonywana papą IZOBIT SUPER
Izolacja tarasów przy budynku mieszkalnym - papa podkładowa IZOBIT SUPER
Dach pokryty papą IZOBIT SUPER w kolorze zielonym
Dach pokryty papą IZOBIT SUPER w kolorze zielonym
Izolacja tarasów przy budynku mieszkalnym - papa podkładowa IZOBIT SUPER
Papa IZOBIT EXTRA na obiektach przemysłowych
Papa IZOBIT EXTRA na obiektach przemysłowych
Dachy magazynów pokryte papą IZOBIT SUPER
Dachy magazynów pokryte papą IZOBIT SUPER
Dachy magazynów - obróbki świetlików wykonane papą IZOBIT SUPER
MASY HYDROIZOLACYJNE :: IZOBIT EKO-D
IZOBIT EKO-D
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Preparat do renowacji, konserwacji i wykonywania bezspoinowych asfaltowych pokryæ dachowych.
izobit eko-d

 • DANE TECHNICZNE:
  • Skład - wodna emulsja asfaltów,
   kauczuków i dodatków uszlachetniających
  • Czas schnięcia - po ok. 5 h
  • Przerwa pomiędzy nanoszeniem
   poszczególnych warstw
   - 5 h
  • Gęstość objętościowa - 1,1 kg/dm3
  • Odporność na deszcz - po ok. 5 h
  • Temperatura podłoża i powietrza
   podczas stosowania
   - od +5oC do + 25oC
  • Zużycie:
   przy gruntowaniu: 0,2 kg/m2
   przy pokryciach dachowych: 0,5 kg/m2/na warstwę
  • Zgodność z Polską Normą -
   PN-B-24000:1997 rodzaj D, odmiana n
  • Deklaracja zgodności - 13/I/2010 z dnia 21.06.2010
  • Posiada Atest Higieniczny PZH
  • Dostępne opakowania: 10 kg, 20 kg

 • WŁAŚCIWOŚCI:
  • posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
  • może być stosowany na suche i wilgotne podłoże
  • jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)
  • ma właściwości tiksotropowe
  • jest bezrozpuszczalnikowy
  • jest wodochronny
  • jest odporny na działanie czynników atmosferycznych

 • ZASTOSOWANIE:
  • renowacja i konserwacja pokryć dachowych
  • wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi
  • wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy
  • gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda : EKO-D)

 • SPOSÓB STOSOWANIA:
  • Przed nałożeniem preparatu IZOBIT EKO-D należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche lub matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp. Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować masą IZOBIT EKO-D rozcieńczoną w proporcji 1:1 z wodą. Dokładnie wymieszany preparat nakłada się na powierzchnie pędzlem lub szczotką dekarską.
  • Gruntowanie podłoża: IZOBIT EKO-D rozcieńczony z wodą w proporcji 1:1 (woda: EKO-D) dokładnie miesza się i aplikuje, za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej, na przygotowaną powierzchnię. >Konserwacja pokryć papowych: Po przecięciu lub wycioenięciu pęcherzy ze zniszczonego pokrycia papowego oraz wyczyszczeniu remontowanego miejsca, należy wycięty ubytek wypełnić specjalną masą szpachlową. Identycznie postępujemy przy renowacji wykończeń pokryciowych. Stare, odstające wykończenia papowe odcinamy, a powstałe w tych miejscach ubytki wypełniamy specjalną masą szpachlową. Na tak przygotowane podłoże nanosimy IZOBIT EKO-D w dwóch warstwach, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej. Miejsca styków połaci dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych, etc. należy wzmocnić wtapiając tkaninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. Ostatnią, jeszcze świeżą warstwę zaleca się posypać posypką mineralną. Pozwoli to na znaczne wydłużenie żywotnooeci tak wykonanej konserwacji.
  • Wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych: IZOBIT EKO-D należy rozprowadzić pasami o szerokości zbliżonej do szerokooeci tkaniny zbrojącej, zaczynając od najniżej położonej części dachu. Grubość jednej równomiernie rozprowadzonej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm (optymalnie 0,6-0,7 mm). Na rozprowadzonej, świeżej warstwie należy wtopić, dokładnie dociskając, włókninę polipropylenową o gramaturze 50 lub 60 g/m2. Następnie pozostawić do wyschnięcia. Zakłady powinny mieć szerokooeć min. 10 cm, gdy długość wkładki nie przekracza 6 m i ok. 20 cm, gdy jest dłuższa. Na ułożonych pasach tkaniny należy rozprowadzić taką ilość masy, by uzyskać całkowite nasycenie tkaniny tą masą. Zaleca się kontynuowanie prac na warstwie zbrojonej nie wcześniej niż dnia następnego. W przypadku stosowania podwójnego zbrojenia należy nałożyć warstwę nasycającą włókninę, na niej, po wysuszeniu, warstwę masy asfaltowej, a następnie na jeszcze mokrą masę należy wtopić tkaninę polipropylenową siatkową o gramaturze 48 g/m2. Należy postępować analogicznie jak przy wtapianiu pierwszej tkaniny, zachowując oczywiście zasadę mijankowości spoin. Warstwę wykończeniową należy nanosić na tkaninę zbrojącą fragmentami, a następnie bezpośrednio po posmarowaniu, w celu zwiększenia odporności mechanicznej i odporności na promienie UV, posypywać posypką mineralną.

 • PRZECHOWYWANIE:
  Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej +5oC.

 • UWAGI:
  Nie należy stosować do materiałów smołowych. Produkt należy chronić przed dostępem dzieci. Przestrzegać przepisów BHP. Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyoecić przed zaschnięciem preparatu – wodą, po zaschnięciu – rozpuszczalnikami benzynowymi. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóŸniają czas obróbki i przebieg twardnienia.
O FIRMIE:

NASZA OFERTA:

TECHNOLOGIA:

KONTAKT:

PRACA:


CERTYFIKATY I ATESTY
MAPA STRONY
2005 - 2021 IZOBUD Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone | wykonanie: www.icts.pl | modyfikacja: 4PROjekt